Πως παράγεται

Half_Way_to_Fodder.jpg

Χρησιμοποιούμε το πατενταρισμένο Nutrient Film Technique (NFT) σύστημα το οποίο, σε συνδυασμό με το αυτοματοποιημένο σύστημα κλιματολογικού έλεγχου μας και της ειδικά σχεδιασμένης μείξης της θρεπτικής ουσίας, παρέχει τις άριστες συνθήκες για την ανάπτυξη της χορτονομής από κριθάρι με τη μέθοδο της υδροπονίας, από το σπόρο στη χορτονομή σε 7 ημέρες.

Η εγκατάσταση χρησιμοποιεί την τεχνολογία της υδροπονίας και αυτοματοποιημένα συστήματα για να παρέχει τις θρεπτικές ουσίες και το νερό στις ρίζες του αναπτυσσόμενου φυτού, όταν τα χρειάζονται. Όλα όσα χρειάζονται για την παραγωγή είναι μέσα στο χώρο (κτίριο) εκτός από τη μονάδα περιβαλλοντικού ελέγχου. Αυτό βοηθά όχι μόνο τον κλιματολογικό έλεγχο αλλά επίσης την προετοιμασία του νερού, των θρεπτικών ουσιών και πολύ σημαντικό, το κύριο συστατικό  σπόρο  

Η εγγενής εμπειρία της Premium Fodder στον τομέα της υδροπονίας μας οδηγεί και δεν  χρησιμοποιούμαι τεχνικές ψεκασμού οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγρασία του περιβάλλοντος.

Ο συνδυασμός του ελεγχόμενου περιβάλλοντος και της τεχνικής που χρησιμοποιούμε στην ανάπτυξη μέσω υδροπονίας της Χορτονομής από κριθάρι μειώνει δραστικά τη χρήση του νερού.  Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις δείχνουν ότι ενώ απαιτούνται πάνω από 50.000 λίτρα νερού για την παραγωγή 1 τόνου άχυρο,  το σύστημα μας GR 1000 χρειάζεται μόνο 800 λίτρα νερό ανά τόνο χορτονομής.

Το σύστημα μας και η διαδικασία μας φυσιολογικά μετατρέπει 1 κιλό σπόρο σε 8 – 9 κιλά Χορτονομή σε 7 ημέρες ( ανάλογα με το σπόρο), ενώ ταυτόχρονα αφαιρεί κάθε ανησυχία η οποία κατατρέχει άλλους κατασκευαστές όπως είναι η εμφάνιση της επικίνδυνης μούχλας και των μυκήτων.