Τα προϊόντα μας

Product FT1200

Η Premium Fodder προσφέρει ένα εκτεταμένο φάσμα προϊόντων / συστημάτων τα οποία καλύπτουν όλες τις ανάγκες όλων των κτηνοτροφικών μονάδων. Επί πλέον των συστημάτων που φαίνονται στα δεξιά της σελίδας μπορούμε να ανταποκριθούμε σε απαιτήσεις  πολύ μεγαλύτερων συστημάτων  παραγωγής Φρέσκιας Χορτονομής και να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε κατά παραγγελία συστήματα τα οποία καλύπτουν τις δικές σας ειδικές ανάγκες.

Για να εκτιμηθεί το μέγεθος του συστήματος το οποίο θα χρειάζεται συνιστάται να ταΐζονται τα ζώα με 2 -3 % του βάρους του σώματος τους με φρέσκια Χορτονομή και περίπου 1% άχυρο, γρασίδι ή άλλη ξερά ουσία.

Το 2 τόνων σύστημα τρέφει και παχαίνει περίπου 200 βοοειδή/ άλογα ή 2000 αμνοερίφια.

Παράδειγμ

Ένα πρόβατο 49 κιλών θα χρειάζονταν 0.8 – 1.2 κιλά Χορτονομή την ημέρα, ένα είχατε 1000

Πρόβατα τότε το 1 τόνου σύστημα μας θα ήταν το καταλληλότερο.

Υπάρχουν μερικές βασικές ανάγκες οι οποίες απαιτούνται πριν την εγκατάσταση του συστήματος, ώστε να εξασφαλιστεί  ότι η παραγόμενη ποσότητα Χορτονομής καλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες σας.

α